top of page
handskakningar

Lär känna oss på Plusfastigheter

Fitness Team

Vårt samhälls-
engagemang

För oss på Plusfastigheter är det viktigt att ge tillbaka till samhället. Det gör vi genom att bidra med erfarenhet och resurser för att människor som av olika anledningar har svårt att komma in i samhället ska få en möjlighet att göra det. Dessutom utvecklar vi mötesplatser som främjar detta ändamål. 

Vi arbetar aktivt med att integrera invandrare och personer med olika funktionshinder i vår verksamhet och därmed i samhället. Detta gör vi genom att:

  • Ordna anställningar och praktikplatser inom våra projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommunala bolag.

  • Utföra volontärarbete - Plusfastigheter Managements styrelse utför årligen 50 timmar betald arbetstid i olika probono-projekt. 

  • Vi sponsrar även idrottsföreningar och aktiviteter som delar vår värdegrund.


Tillsammans är vi starka!

Hållbarhet

Vi ska genom öppenhet och engagemang för miljöfrågor skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänheten och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Vi ska inspirera och utbyta kunskap med andra
Företagets miljöpolicy beskriver vårt gemensamma synsätt på miljöarbetet. Våra miljökvalitetsmål beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå. Miljöprogrammet ger konkret vägledning om hur och vad vi ska göra för att nå våra miljökvalitetsmål. Miljörapporten följer upp miljötillståndet och visar hur det går med miljökvalitetsmålen. 

Våra värde-grunder

Ansvar - vi håller vad vi
lovar

För oss innebär ansvar att vara målmedveten och alltid sätta projektet i centrum. Vi hittar de bästa lösningarna, levererar i tid och inom budget. 

Ansvar handlar också om att vara långsiktig genom att ständigt leta efter smarta och hållbara lösningar för framtiden.

Generositet - goda affärer för alla inblandade

Gemensamma mål är viktigare än egen vinning. Vi tror på goda affärer för alla; för våra partners, kunder och oss själva. Därför väljer vi samarbetspartners som, precis som vi, har förmågan och viljan att dela med sig. 

Vi är generösa med vår tid, kunskap och erfarenhet. Men framför allt med vårt engagemang.

Uppriktighet - rak & öppen kommunikation i alla lägen

Ärlighet är för oss en självklarhet. Uppriktighet en dygd. Vi förespråkar transparens och rak kommunikation. 

Att våga stå för det man tror på och samtidigt lyssna och ta in andra infallsvinklar är något vi värderar högst hos våra medarbetare. Och partners. 

Plusfastigheter - Våra Värdegrunder
Värdegrunder
Samhällsengagemang
Hållbarhet
bottom of page