top of page
Norra Torggatan 6 i Kungsbacka - Plusfastigheter AB
Plusfastigheter - Västergrogatan Borås
Plusfastigheter  - Viktor Hasselbladsgata
Plusfastigheter - Ragnar Thorgrens gata i Mölndal

Plusfastigheter investerar i fastigheter
& företag

SAMARBETAR, FÖRVÄRVAR & UTVECKLAR

Start_detta är...

Detta är Plusfastigheter Group

Plusfastigheters affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera Fastighetsutveckling – där försäljning av utvecklade fastigheter skapar resurser för vidare tillväxt – med Fastighetsägande av såväl kommersiella fastigheter som bostäder vilket säkerställer ett kontinuerligt kassaflöde.

Om oss

Utöver ovanstående har vi även en verksamhet där vi investerar i andra företag som verkar i fastighetsbranschen. Affärsidén för detta område är att hjälpa entreprenörsledda företag att växa. Genom att vi aktivt och långsiktigt går in som delägare i entreprenörens bolag, och där tillför kapital, kunskap och metodik, så bidrar vi tillsammans med entreprenörerna till att utveckla välskötta och lönsamma bolag.  

Tillsammans är
vi starka

De enskilda bolagen ska dra nytta av koncernens sammanlagda styrka och de synergieffekter som finns mellan bolagen, men drivas med självständig styrelse och ledning. 

Victor Hasselbladsgata 9B
Västergrogatan5 i Borås

Nyheter

Intressanta nyheter om våra förvärv, planerade och pågående projekt och andra spännande samarbeten. 

Vill du veta mer om oss?

"Vi är nyfikna och vågar tänka annorlunda när det kommer till fastigheter och hur man utnyttjar mark på ett effektivt sätt. Vi är ett kompetent team och kan vår bransch utan och innan."

- Johan Gunnarsson, VD

Viktigt för oss

Våra väderingar

Vi tänker alltid ett steg längre tack vare hög kompetens, starkt nätverk och en liten flexibel organisation. Beslutsvägarna är korta och vi kan snabbt agera på möjligheter som marknaden ger.

Vårt engagemang i samhället

För oss är det viktigt att ge tillbaka till samhället. Vi bidrar med erfarenheter och resurser för att hjälpa människor som av olika anledningar haft svårt att komma in i samhället.

Hållbarhet

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter.

Kvinna Tittar ut genom fönstret
bottom of page