OM OSS

Plusfastigheter är en ung och innovativ fastighetskoncern som vill växa och utvecklas av att serva fastighetsbranschen inom alla delar av fastighetskedjan.


Affärsidé och värderingar

Plusfastigheters affärsidé är ”att genom ansvarstagande och engagemang öka värdet på våra kunders fastighetsaffärer”.

Ansvar – vi håller vad vi lovar!
Vi är pålitliga och seriösa i allt vi gör. Ansvar för oss handlar om att vara målmedveten och alltid sätta projektet i centrum; att hitta de bästa lösningarna, leverera i tid och inom budget. Det handlar också om att vara långsiktig genom att ständigt leta smarta och hållbara lösningar för framtiden.

Generositet – goda affärer för alla parter!
För oss är de gemensamma målen viktigare än den egna vinningen. Vi tror på goda affärer för alla; för våra partners, våra kunder och oss själva. Vi väljer samarbets- partners som, liksom oss själva, har förmågan och viljan att dela med sig. Vi bjuder gärna på oss själva, liksom på vår tid, kunskap, erfarenhet och engagemang.

Uppriktighet – rak och öppen kommunikation i alla lägen!
Ärlighet för oss är en självklarhet. Uppriktighet en dygd. Vi förespråkar öppna böcker och rak kommunikation. Att våga stå för det man tror på och samtidigt lyssna och försöka förstå andra infallsvinklar är något av det vi söker mest i våra medarbetare och partners.

Förvaltning

Vi erbjuder tjänster inom externförvaltning av såväl bostäder som kommersiella fastigheter för handel, kontor och industri.


Genom vår mångåriga erfarenhet kan vi skräddarsy förvaltnings- och skötselpaket efter våra kunders önskemål. Vi åtar oss även städning av våra uppdragsgivares fastigheter med egen personal. Grunden för allt vårt förvaltningsarbete är att förvalta fastigheterna såsom att de vore våra egna. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar våra uppdragsgivares fastigheter för långsiktig värdestegring.


Bygg

Inom bygg arbetar vi främst med byggserviceuppdrag. Vi erbjuder våra uppdragsgivare helhetslösningar för mindre projekt såsom om- och tillbyggnationer, ROT-uppdrag och renovering.


Vi utför även ny och ombyggnationer på totalentreprenad åt bland annat Lokalförsörjningsenheten, Göteborg Stad och ett antal andra större fastighetsägare. Grunden för allt vårt arbete är kunskap och förståelse för kundernas idéer, behov och budget.


Utveckling

Inom Fastighetsutveckling driver vi projekt antingen helt själva eller tillsammans med partners. Projekten identifieras antingen i obebyggda detaljplanelagda områden, gärna med bygglov, eller i utvecklingsfastigheter där nuvarande fastighetsägare har stora vakanser eller andra utmaningar.


I framtiden är vår ambition att också investera i “råmark” – då utveckling av detta oftast genererar större vinster, men också avsevärt längre genomförande tid. Gemensamt för alla utvecklingsprojekt, oavsett vi gör det själv eller tillsammans med andra, är att Plusfastigheter har det övergripande samordningsansvaret för projektets genomförande och att alla projekt genomförs i för projektet specifikt uppstartat aktiebolag.


KONTAKT

Välkommen att höra av dig till oss med frågor kring vår verksamhet!


Adress

Plusfastigheter Management AB
A Odhnersgata 41
421 30 Västra Frölunda

Kontakt

031-706 01 01
info@plusfastigheter.se

Hitta till oss