top of page
  • Skribentens bildPlusNyheter

Idéskiss för vår Högsbofastighet i samarbete med Vilborg arkitekter

Som ett första steg för att utveckla vår obebyggda fastighet i Högsbo, har vi tillsammans med Vilborg arkitekter nu gjort idéskisser.


Fastigheten med sin parkliknande karaktär och citynäraläge lämpar sig väl för studentbostäder.bottom of page