top of page
  • Skribentens bildPlusNyheter

Förvärvat obebyggd fastighet på Kungsbacka Torg

När vi nu lägger 2021, på många sätt händelserika år bakom oss, kan vi konstatera att det både har varit jobbigt med alla restriktioner som vi förstår och är ödmjuka inför att alla på något sätt påverkats av. Samtidigt kan vi konstatera att Plusfastigheter, efter att vi under året realiserat ett antal fastighetsförsäljningar, nu står starkare än någonsin och redo för nya fastighetsutvecklingsprojekt!


"Projekteringen kommer att påbörjas omgående efter jul- & nyårshelgerna"

Därför är det med stor glädje vi nu kan berätta att vi förvärvat en obebyggd fastighet mitt på torget i Kungsbacka. Detaljplanen medger att vi får bygga lägenheter och kommersiella lokaler vilket vi omgående kommer att börja projektera efter helgerna.Bild: Plusfastigheters nya förvärv, obebyggd fastighet på torget i Kungsbacka


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page